ENG / TR

Hegemonya

Sergideki ‘kesik başlar’ doğrudan bir anlatımla insanoğlunun doğa üzerinde kurduğu egoist, sömürgeci ve zorba hegemonyasını işaret eder.

Bu ‘başlar’ aynı zamanda insanlığı yönetmeye kalkışan ‘Küresel Güç’ hegemonyasının yine aynı egoizm, sömürgecilik ve zorbalıkla katlettiği politikacı, yazar, sanatçı ve aktivistlerin alegorisidir.

Ezgi Sandıkçı