ENG / TR

KOZMİK SENFONİ

“KOZMİK SENFONİ” – BAŞAK ÇORAKLI

Kozmik Senfoni, kaostan kozmosa ve kozmostan kaosa dönüşen sonsuz bir oluş dansıdır. Bu eşsiz dansın gök kubbede parlayan cisimleri, güneş, ay ve gezegenler Tek Kubbe’nin altında sergilenmek üzere buluştu. Gezegenlerin göksel figürler ile tasvir edildiği sergide her bir melek figürü, yedi gezegen, yedi nota, yedi renk ve insan bedenindeki yedi enerji noktası ile eşleşir. Kadim mitlerin, yaratılış hikâyelerinin ve dinler tarihinin kutsal sayısı yedi, oluş ve bütünlenişe işaret eder, kozmik döngüyü tamamlar, dönüştürür ve yeniler.

Gök kubbenin aynası olan insan ise, Eden Bahçesi’nden dünya gezegenine sürüldüğünden bu yana kozmik bahçenin senfonik rüyasını görür. Bu rüya, ilksel başlangıca, evrenin ana rahmini andıran o koyu, kesif karanlığına dönme özlemi taşır. Eden Bahçesi’nin Güneş-Ay sembolizmi ile tasvir edilen eril ve dişil figürü, insanlığın bir ve bütün olma yolundaki varoluş hikâyesini tekrarlayarak senfonik bestenin nakarat kısmını oluşturur.