ENG / TR

Uzun süredir İstanbul’da sergi açmayan usta ressam Aydın Ayan “SIR VE BÜYÜLÜ GERÇEK” konulu 45. Sanat Yılı Sergisi 7 Nisan-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi “Beş Kubbe Salonu’nda yer aldı.
Ayan’ın sergisinde, 2007 öncesine ait az sayıda yapıtına ve 2007 sonrası, büyük boyutlu 100’ü aşkın tuval resmine yer verildi.
Sergideki resimler, “İnsanın Doğaya Ettiğidir”, “İnsanın Hayvana Ettiğidir”, “İnsanın İnsana Ettiğidir” ana başlıkları altında toplanabilecek doğa, yaşam, insan merkezli figüratif bir yaklaşımın ürünleridir.
Bu temel izleklerde Ayan, bazen gerçeğin peşinden gider, bazen protest nitelikli bir resimle başkaldırır, bazen bir sır perdesinin arkasından sızan bir ışık gibi simgesel işler yapar, bazen felsefi bir söylemin peşine takılır, bazen en yalın biçimiyle doğaya yönelir, bazen tarih-tarif resimlerinde yaptığı gibi çok katmanlı estetik bir düşünsel yaratış süreci içine girer, “Sır” ile “Büyülü Gerçek” arasında tutkuyla dolanır durur.
Kendisini, “sırtındaki Kaya’yı tepeye taşımaya çalışan bir “Sisyphos” olarak niteleyen Ayan’ın sanatı için “Resimlerinde gerçekçi bir figür yorumuyla çağdaş ve etkili bir anlatım… (Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi) ”, “...hemen her resminde insanı ele alır. Bu ele alış her kez doğrudan insanı resmetmek biçiminde olmasa bile anlattığı gene insandır…(Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi) ” “Türk sanatçısı Aydın Ayan’ın totaliter rejimlerin baskısını irdeleyen figüratif yağlıboya ve baskı resimleri.. (Time Out, London’s Weekly Guide) ” yorumları yapılır.