ENG / TR

Ferit Yazıcı Heykel Sergisi

“Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Sarnıç Galeriler Açılışı – 2007

1972 yılında Razgrad / Bulgaristan’da doğdu. İlk, orta ve lise 2’ye kadar olan öğrenimini Bulgaristan’da tamamladı. Lise son sınıfı Çankırı Lisesi’nde okudu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümün’de Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, Heykel Programında “ 20.Yüzyıl Heykelinde Mekanın Kurgulanması ve Mimari ile İlişkilendirilmesi” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, Heykel Programında “ Arkitektonik Heykel” başlıklı tezi ile Sanatta Yeterlik (Doktora) eğitimini tamamladı. Halen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.
www.ferityazici.com