ENG / TR

Mekâna Müdahale

L E B R İ Z  R O N A

“Mekâna Müdahale”

Lebriz Rona’nın mekâna özgü çalışmalarından oluşan ilk kişisel sergisi “Mekâna Müdahale” 24-Kasım / 6-Aralık–2008 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Sarnıç Galerileri’nde açıldı. Sergi, sanatçının farklı mekânlarda gerçekleşen önceki çalışmalardan bir seçkinin yanı sıra, Sarnıç Galerileri mekânı için düşündüğü yeni çalışmalardan oluşmuştur.

Sanatçı çalışmalarında kalıcı olmadan yaptığı basit müdahalelerle alışa gelen mekân algısını sorgular. Bununla birlikte müdahalede bulunduğu mekân algısını yok etmez. Gerçek mekân ve mekâna yapılan müdahale iç içe olarak çalışmalarında yer alır. Çoğunlukla müdahalenin kendisi gerçek mekan algısının önüne geçer. Bu durum bulunduğu mekânla ilişki içine giren ve yeni bir algı durumu yaratan sanatçının mekâna özgü bu çalışmalarının temelidir. 

Sarnıç Galerileri‘ne yerleştirilen mekana özgü “Pencereler” çalışması, sanatçının katıldığı sergilerinden alınan, gerçek ölçülerindeki pencere görüntülerinden oluşur. Bunlar mekana, başta gerçek pencerelerin önü olmak üzere, asılırlar. Her yeni sergiyle “Pencereler” çalışmasına yeni bir pencere daha eklenir. Çalışma gidilen her yeni yerden alınan pencere görüntüleriyle kaotik bir mekân algısı yaratarak kendini oluşturmayı sürdürür.

Sanatçının Sarnıç Galeri mekanına özgü hazırladığı diğer çalışmalarda ise ışığa müdahale edilmiştir. Önceki çalışmalarında alışa gelinen mekân algısını mekanın görünen biçimi üzerinden sorgulatan sanatçı, buradaki mekâna özgü çalışmalarında ise ortam ışığına farklı bir biçimde etki ederek bunu yapar. Mekânda baş aşağı olarak havada asılı duran büyük bir piramidin yanı sıra, oldukça büyük tanımsız başka geometrik yapılar da oluşturulmuştur. İzleyen önceki çalışmalarıyla birlikte mekâna özel olarak oluşturulan bu çalışmaların içinde gezerken Rona’nın çalışma pratiğini keşfeder.