ENG / TR

VEFA – HASAN BAŞKIRKAN

“Şimdi içimizi dışarıya dökmenin zamanıdır. Aslında çoktan bu saygıyı hak ettiler”

‘Bir şeyi yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme, sevgi, dostluk ve bağlılık’ gibi anlamlara gelen vefa, ahlaki bir terim olarak, kendini sevenleri, iyiliği dokunanları unutmama, misliyle karşılık verme demektir.

Fırın içinde pişirime yardımcı olan ateşe dayanıklı refrakter malzemeler, yıllardır hiç eğilmeden o cehennem ateşinde tüm yükü dimdik taşıdılar. Geçmişten bilgi vermede de aracı oldular, bazen uzak doğu’da bir seladon’u, bazen orta Doğu’da bir lüster’i bazen de topraklarımızda bir çini’yi kendilerini hiç önemsemeden pişirdiler ve en iyi şekilde sonuçlandırmak istediler. Bu gizli kahramanların artık önemsenme, gün yüzüne çıkma vaktidir. 

Hasan Başkırkan, farklı pişirimlerle sonuçlandırdığı, seramik fırınlamada yardımcı / aracı elemanları tekrar üreterek sanat nesnesine dönüştürüp izleyiciyle buluşturuyor.